पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका

सिमी र भटमाससँग चामल साट्ने दुर्गम गाउँका कथा
पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिकाका दुर्गम भेगका कृषकले  खेतबारीमा सिमी उत्पादन गर्छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सिमी बेचेर चामल पाइररहेका छन्