ल्पा नगरपालिका

रोल्पा नगर र बुटवल उपमहानगर अब बहिनी–बहिनी
रोल्पा नगरपालिका र  बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको  छ